Tomtebefaring

– Reguleringsplan for området
– Tomtens topografi, adkomst
– Solforhold og utsikt
– Plassering av garasje
– Parkering
– Hage

Avklaringsmøte

– Takform, antall etasjer, underetasje, utleie?
– Funkishus?
– Moderne hus?
– Tilpasning av tegninger
– Antall soverom?
– Størrelse stue og kjøkken
– Antall bad
– Valg av byggemåte

Tilbud hus

– Avklaring av omfanget av leveransen
– Egeninnsats
– Tilvalg, spesielle ønsker, kjøkken og bad

Dokumenter:
– Leveringsbeskrivelse
– Tegninger
– Pristilbud

Finansiering

– Byggebudsjett lages
– Egenkapital
– Egeninnsats
– Møte med bank

Dokumenter:
– Betalingsplan

Kontrakt

– Kontraktsmøte med signering
– Avklaring av leveringstid
– Gjennomgang av hele leveransen

Dokumenter:
– Kontrakt
– Leveringsbeskrivelse
– Finansieringsbevis

Byggesøknad

– Nabovarsling
– Byggesøknad sendes inn
– Igangsettingstillatelse

Oppstartsmøte

– Møte med selger og prosjektleder for gjennomgang og planlegging av byggeprosessen til overlevering

Dokumenter:
– Møtereferat
– Fremdriftsplan

Byggeprosess

– Byggeperioden deles opp i milepæler
– Oppfølging av sjekklister
– Uavhengig kontroll
– Egeninnsats

Ferdigattest

– Forhåndsbefaring
– Kvalitetssikring
– Søknad om ferdigattest oversendes kommunen

Dokumenter:
– Ferdigattest

Overlevering

– Huset er ferdig og gjennomgås
– Protokoll
– Du overtar ditt nye funkishus
– Sluttoppgjør

Ettårsbefaring

– Ett år etter overlevering gjennomføres befaring for kvalitetssikring av drømmeboligen

Reklamasjonsperiode

– Vi stiller garantier etter Bustadoppføringslova
– 10% av kontraktsum i byggeperioden
– 5% av kontraktsum i 5 år etter overlevering
– Dette gir deg nødvendig trygghet for at drømmeboligen blir levert som avtalt

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her