Zx125

Bruksareal (BRA): 271,1 + 34,7 m²  Bebygd areal (BYA): 274,9 m² ▪ Volum: 1002,92 m³ ▪ Mønehøyde: 7 m ▪ Takvinkel: 2 ° ▪ Takareal: 105,05 m² ▪ Min. tomtestørrelse: 24,16 x 32,86 m ▪ Etasjer: 2 ▪ Rom: 7 ▪ Husstil: Funkishus

Opptegning: Z500

Bilder

Plantegninger & Situasjonsplan

Fasader

Likte du dette huset?
Spør oss om tilbud