Tomtebefaring

– Reguleringsplan for området
– Tomtens topografi, adkomst
– Solforhold og utsikt
– Plassering av garasje
– Parkering
– Hage
– Gratis analyse

Ide møte

– Takform, antall etasjer, underetasje, utleie?
– Funkishus?
– Moderne hus?
– Størrelse og BRA
– Antall soverom?
– Størrelse stue og kjøkken
– Antall bad
– Valg av byggemåte
– Budsjett

Tilbud – Fase 1 prosjektering

– Avklaring av omfanget av leveransen
– Egeninnsats
– Tegninger (plantegninger, snitt, 3D illustrasjoner, situasjonsplan, BRA\BYA skjema)
– Tilvalg, spesielle ønsker, kjøkken og bad

Tilbud hus dokumenter:
– Leveringsbeskrivelse
– Tegninger
– Pristilbud

Kontrakt

– Kontraktsmøte med signering
– Avklaring av leveringstid
– Gjennomgang av hele leveransen

Dokumenter:
– Kontrakt (NS 3425)
– Leveringsbeskrivelse
– Finansieringsbevis
– Betalingsplan
– Byggsikkerhetsgaranti

Byggesøknad

– Nabovarsling
– Byggesøknad sendes inn
– Igangsettingstillatelse

Oppstartsmøte

– Møte for gjennomgang og planlegging av byggeprosessen til overlevering

Dokumenter:
– Møtereferat
– Fremdriftsplan

Byggeprosess

– Byggeperioden deles opp i milepæler
– Oppfølging av sjekklister
– Uavhengig kontroll
– Egeninnsats

Ferdigattest

– Forhåndsbefaring
– Kvalitetssikring
– Søknad om ferdigattest oversendes kommunen

Dokumenter:
– Ferdigattest

Overlevering

– Huset er ferdig og gjennomgås
– Protokoll
– Du overtar ditt nye funkishus
– FDV dokumentasjon
– Sluttoppgjør

Ettårsbefaring

– Ett år etter overlevering gjennomføres befaring for kvalitetssikring av drømmeboligen

Reklamasjonsperiode

– Vi stiller garantier etter Bustadoppføringslova
– 10% av kontraktsum i byggeperioden
– 5% av kontraktsum i 5 år etter overlevering
– Dette gir deg nødvendig trygghet for at drømmeboligen blir levert som avtalt

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her